NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Domeniul de master Program de studii de master acreditat
Învățământ cu frecvență
Capacitate de școlarizare
Biologie Valorificarea resurselor biologice şi protecția mediului
Biologie medicală
50
Informatică Informatică aplicată în ştiințe şi tehnologie 50
Matematică Matematică didactică 100

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, trebuie să aveți următoarele documente:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi 2020 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;

certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”.
► o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital;
► plata online a taxei de admitere.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 120 lei/dosar
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 2.600 lei/an – Valorificarea resurselor biologice și portecția mediului, Informatică aplicată în ştiințe şi tehnologie
■ 4.000 lei/an – Biologie medicală (BM)
■ 5.000 lei/an – Matematică didactică (MD)

■ Înscrierea candidaţilor se realizează ONLINE. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.