Confirmarea locului pentru această facultate
se va face în perioada 03 - 07 august 2020.

Candidații declarați admiși pe LOCURI BUGETATE trebuie să confirme, în perioada 03 – 07 august 2020, locul obținut prin concurs. Confirmarea locului se face prin descărcarea documentelor care trebuie completate, semnate, scanate și transmiterea lor electronic, pe adresa fsmss@ub.ro

Candidații declarați admiși pe LOCURI CU TAXĂ trebuie să confirme, în perioada 03 – 07 august 2020, locul obținut prin concursul de admitere. Confirmarea locului se face prin descărcarea documentelor care trebuie completate, semnate, scanate și transmiterea lor electronic, pe adresa fsmss@ub.ro

Plata sumei de 50 Lei pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. În situația achitării taxei prin transfer bancar, vă rugăm să transmiteți prin e-mail, fsmss@ub.ro, o copie scanată a ordinului de plată.

Documentele necesare pentru confirmarea locului se pot depune și la sediul facultății.

Info și detalii

ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRI, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Înscrierea online la master la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 01 – 18 SEPTEMBRIE 2020.

PERIOADĂ ÎNSCRIERE
01 - 18 SEPTEMBRIE 2020

Au mai rămas

până la sfârșitul perioadei de înscriere

Admiterea se face online, inclusiv la sediul facultăților dacă candidații nu dispun de mijloacele necesare.

NUMĂR LOCURI MASTER FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Domeniul de master Program de studii de master acreditat
Învățământ cu frecvență
Locuri Buget* Locuri Taxă
Ştiința sportului şi educației fizice Activități motrice curriculare şi de timp liber 0 16
Ştiința sportului şi educației fizice Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcțională 0 0
Ştiința sportului şi educației fizice Performanță sportivă 1 9

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
*În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru domenii prioritare și locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

Toate programele funcționează sub condiția admiterii numărului minim de studenți pentru formația de studii.
*În totalul locurilor bugetate sunt incluse: locuri pentru pentru cetățenii români, locuri pentru românii de etnie romă, locuri pentru domenii prioritare și locuri pentru românii de pretutindeni (cu bursă și fără bursă).

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

ÎNSCRIE-TE LA MASTER LA FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Înscrierea online la master la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 01 – 18 SEPTEMBRIE 2020.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile universitare de master, trebuie să aveți următoarele documente în format PDF sau JPG:
diploma de licenţă (inclusiv anexa/ anexele) în original. Pentru absolvenţii din promoţiile 2019 şi 2020 este valabilă şi Adeverinţa tip în original, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media anilor de studii, până la eliberarea actului de studii;
cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

► adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”. Pentru candidaţii care solicită înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, adeverinţa medicală tip trebuie să menţioneze, obligatoriu: „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice, boli cronice, infecto-contagioase care să împiedice efortul fizic”, ”clinic sănătos în momentul examinării”;
► o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital;
► plata online a taxei de admitere;
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ 100 lei
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

3.500 lei/an – Activități motrice curriculare și de timp liber, Performanță sportivă (IF)
■ 4.200 lei/an – Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională (IF)

■ Înscrierea candidaţilor se realizează ONLINE. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.

'