admitere universitatea bacau Colegiu Învățământ Terțiar - Admitere 2021 | Universitatea Bacău

Învățământ terțiar nonuniversitar

Tu ce faci pentru viitorul tău?

admitere universitatea vasile alecsandri din bacau Învățământul Terțiar Nonuniversitar
INFORMAȚII ȘI DETALII

Află mai multe detalii despre înscrierea la Învățământul Terțiar Nonuniversitar.

Perioadă de Înscriere
1 – 6 SEPTEMBRIE 2021

Sesiunea de înscriere a luat sfârșit.

Admiterea se face online, inclusiv la sediul facultăților în cazul în care candidații nu dispun de mijloacele tehnice necesare.

ÎNSCRIE-TE LA
Învățământul Terțiar Nonuniversitar

Înscrierea online la Învățământul Terțiar Nonuniversitar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 1 – 6 SEPTEMBRIE 2021.

Număr Locuri la
Învățământul Terțiar Nonuniversitar
Domeniu Calificarea profesională Forma de învățământ Durata de studii Nr. clase Nr. locuri* Tip finanțare
Mecanică Tehnician operator mașini cu comandă numerică Cu frecvență (zi) 1 an 1 27 Buget
Sănătate și asistență pedagogică Asistent medical de laborator Cu frecvență (zi) 3 ani 1 27 Buget

*numărul de locuri acordat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 3845/26.05.2021

Calificarea profesională se va organiza dacă va fi atins numărul minim de înmatriculați, în condițiile legii (nu mai puțin de 15).

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

Calendar admitere

01.09.2021 – 06.09.2021

Înscrierea candidaţilor

Cazul 1

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

07.09.2021

Afișarea rezultatelor provizorii (online și la sediul universității)
Depunerea contestațiilor (online sau la sediul universității)

07.09.2021, după ora 18:00

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor (online și la sediul universității)

Cazul 2

În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:

08.09.2021 orele 09:00 - 12:00

Proba scrisă (test grilă), la sediul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. (accesul în sală va respecta toate măsurile impuse de pandemia SARS-CoV 2)

08.09.2021, după ora 18:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă (online și la sediul universității)

09.09.2021

Depunerea contestațiilor (online sau la sediul universității)

09.09.2021, după ora 18:00

Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor (online și la sediul universității)

10.09.2021 – 11.09.2021

Confirmarea locului

11.09.2021, după ora 18:00

Afișarea rezultatelor după confirmare (online și la sediul universității)

Colegiul din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţămânț terţiar nonuniversitar la forma cu frecvenţă, pentru calificări profesionale corespunzătoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului Naţional al Calificărilot (CNC) aprobat prin Hotărârea Gugernului nr. 918/2013.

ÎNSCRIE-TE LA
Învățământul Terțiar Nonuniversitar

Înscrierea online la Învățământul Terțiar Nonuniversitar din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 1 – 6 SEPTEMBRIE 2021.

DOCUMENTE, TAXE ȘI ALTE INFORMAȚII

DOCUMENTE NECESARE

Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile de învățământ terțiar, trebuie să aveți următoarele documente în format PDF sau JPG:

 • diplomă de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz, sau dovada recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII / XIII eliberată de unităţile de învăţământ din România sau dovada recunoaşterii sau echivalării învăţământului liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele IX-XII / XIII eliberate de unităţile de învăţământ din străinătate;
 • certificat de naştere, carte de identitate și certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
 • doar cetățenii stăini certificat / atestat de competenţe lingvistice de nivel C1 pentru limba română eliberat de instituţiile de învăţământ superior acreditate în România care organizează anul pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, de Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă română ale Institutului Limbii Române sau de Institutul Cultural Român din străinătate pentru cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională pe care doreşte să o dobândească;
 • 3 (trei) fotografii color recente ale candidatului, tip carte de identitate (3×4 cm);
 • dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care înscrierea se face la sediul universității, taxa de înscriere se achită la casieria universității).

CONDIȚII DE ADMITERE

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău absolvenții de liceu, fără diplomă de bacalaureat (doar adeverință de absolvire a liceului) sau cu diplomă de bacalaureat sau diplome echivalente.

Probe de concurs:

 1. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare:
  • Proba 1 (probă unică) - media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
   • Media concursului de admitere reprezintă media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
 2. În cazul în care numărul candidaților înscriși, pentru calificarea profesională vizată, depășește numărul de locuri aprobate în planul de școlarizare, candidații vor susține o probă scrisă (test grilă):
  • Proba 1
   • Media generală de absolvire a studiilor liceale sau echivalente.
  • Proba 2
   • Nota obținută la proba scrisă.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

Taxă de înscriere 50 lei

Taxă de înmatriculare 25 lei

Scutiri de taxă:

 • În baza Hotărârii Senatului Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, sunt scutite de plata taxei de înscriere respectiv a taxei de înmatriculare categoriile de candidați prevăzute în Metodologia de admitere a Colegiului la art.13 alin. (2), cu respectara condițiilor prevăzute la art.13 alin. (3).

Politica de utilizare cookie

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.
Vezi politica de utilizare a fișierelor cookies.