Burse de studiu generoase

La Facultatea de Litere din Bacău este foarte ușor sa obții o bursă de studiu, iar cuantumul ei este foarte atractiv.

Potențial mare de angajare

Absolvenții noștri se angajează foarte repede, unii chiar de pe bancile facultății. Pregătirea lor este apreciată de angajatori!

Tabere și școli de vară pentru studenți

Studenții noștri beneficiază de locuri GRATUITE în tabere studențești la mare și la munte. Vacanțele fac parte din studenție.

Mobilități Erasmus în Europa

Ca student la Bacău poți studia în cele mai faimoase centre universitare internaționale prin programul Erasmus.

Confirmarea locului pentru această facultate
se va face în perioada 05 - 11 august 2020.

Candidații declarați admiși pe LOCURI BUGETATE trebuie să confirme, în perioada 05 – 11 august 2020, locul obținut prin concurs. Confirmarea locului se face prin descărcarea documentelor care trebuie completate, semnate, scanate și transmiterea lor electronic, pe adresa litere@ub.ro

Candidații declarați admiși pe LOCURI CU TAXĂ trebuie să confirme, în perioada 05 – 11 august 2020, locul obținut prin concursul de admitere. Confirmarea locului se face prin descărcarea documentelor care trebuie completate, semnate, scanate și transmiterea lor electronic, pe adresa litere@ub.ro

Plata sumei de 50 Lei pentru confirmarea locului se poate efectua direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX, deschis la Trezoreria municipiului Bacău, sau la sediul Facultății de Litere. În situația achitării taxei prin transfer bancar, vă rugăm să transmiteți prin e-mail, litere@ub.ro, o copie scanată a ordinului de plată.

Documentele necesare pentru confirmarea locului se pot depune și la sediul facultății.

Info și detalii

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE LITERE

Înscrierea online la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 05 – 30 IULIE 2021.

NUMĂR LOCURI FACULTATEA DE LITERE

Domeniul de licență Program de studii
Învățământ cu frecvență
Capacitate de școlarizare
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză 30
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză 50
Limbă şi literatură Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română 37
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză 20
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română 38
Ştiințe ale comunicării Comunicare şi relații publice 75
Ştiințe ale educației Pedagogia învățământului primar şi preşcolar 75

Funcționarea unui program de studii de licență, în anul I de studii, în anul universitar 2021-2022 se aprobă cu un număr minim de studenți, care să asigure eficiența economică.

IMPORTANT: Informațiile prezentate pot suferi modificări.

ÎNSCRIE-TE LA FACULTATEA DE LITERE

Înscrierea online la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară în perioada 05 – 30 IULIE 2021.

DOCUMENTE, TAXE, INFORMAȚII

■ Pentru înscriere online pentru concursul de admitere la studiile universitare de licență, trebuie să aveți următoarele documente în format PDF sau JPG:
► diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoțită de foaia matricolă. Absolvenţii de liceu din promoţia 2021, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
► cartea de identitate (buletinul de identitate)/paşaportul;
► certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
adeverinţă medicală tip eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de medicul de întreprindere sau de medicul de familie, cu menţiunea „nu este în evidenţă cu afecţiuni neuropsihice și boli infecto-contagioase”;
o fotografie color recentă, tip carte de identitate (3×4 cm), în format digital;
► adeverinţa de student, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, însoțită de foaia matricolă/supliment la diplomă – în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu, adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;

► actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii; certificatul de deces al părintelui erou – martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/ părinţii lucrează în învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
► cetăţenii Republicii Moldova (dacă doresc să concureze pe locurile cu taxă) vor depune atât copia paşaportului, cât şi a buletinului sau cărţii de identitate moldoveneşti);
plata online a taxei de admitere; plata se poate efectua și direct în contul RO20TREZ06120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău.
■ După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

■ Taxă de înscriere 100 lei
■ Taxă înmatriculare 50 lei
■ Scutiri de taxe:
► Conform Regulamentului de Admitere de la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

■ 2.600 lei/an – Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză (EF), Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (RE), Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română (FR), Comunicare şi relații publice (CRP), Pedagogia învățământului primar şi preşcolar (PIPP)

■ 3.500 lei/an – Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză (RF), Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română (ER)

■ Înscrierea candidaţilor se realizează ONLINE. Candidații care nu dispun de mijloace tehnice se pot înscrie online la sediul facultății.

'